SAVE OUR NATURE

plant„Sačuvajmo našu prirodu“ je projekat povratka čoveka njegovoj prirodi i promovisanju prirodnih principa koji su sastavni deo svakog čoveka. 

Želimo sa ovim projektom ukažemo na mogućnost društvenog obnavljanja najbitnijeg prirodnog resursa sa kojim planeta raspolaže.

To su ljudi.

Za koje se misli da su kao potrošači sve zahtevniji i da rastom populacije i resursi planete su ugroženiji.

Za koje kažu da treba da nauče da žive sa onim što imaju.

Za koje mnogi kažu da su pohlepni, sebični i materijalisti.

Za koje kažu da njihova potreba za stvaranjem materijalnog uništava planetu.

Za koje kažu da ne vole pravila i da su spremni da daju sve za neki oblik slobode.

Za koje kažu da se zbog tehnologije sve više udaljavaju od svoje prirode i Prirode.

Za koje kažu mnogi da su prešli tačku „povratka“ Prirodi.

Mi verujemo da su to sve izgovori.

Save Our Nature je zato izazov.

Jer verujemo da nije sve tako loše u vezi ljudi.. da ima i nečeg dobrog..